Rachunkowość jednostek non profit. Problemy i zadania


Przedstawiony zbiór zadań jest przeznaczony do wykorzystania podczas ćwiczeń z przedmiotu Rachunkowość organizacji non profit oraz Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonego na kierunku Finanse i rachunkowość. Zakres tematyczny zbioru uwzględnia obowiązujący program nauczania. W trakcie jego opracowania wykorzystano dostępną literaturę z rachunkowości oraz obowiązujące akty prawne. Struktura zbioru oraz stopień szczegółowości wybranych problemów zostały dostosowane do procesu dydaktycznego przedmiotu Rachunkowość organizacji non profit oraz Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej w ramach zróżnicowanej ilości godzin wykładowych i ćwiczeniowych.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Autor Dorota Adamek-Hyska, Aneta Wszelaki
ISBN                      

978-83-7875-333-9

Liczba stron 66
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2017
Cena
Nakład wyczerpany


 

Powrót do listy