Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

 

 

Autor                     Maria Boryczka

ISBN                      978-83-7875-204-2

Liczba stron          121

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     12 zł

 

Spis_treści

 

Ergonomia jest nauką o pracy, która powstała z praktycznych potrzeb wynikających ze współdziałania człowieka z maszyną i elementami materialnego środowiska pracy. Zajmuje się relacjami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem materialnym w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, wypoczynek, sytuacje w domu i w podróży. Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Korzysta z dorobku takich nauk, jak: fizjologia pracy, medycyna pracy, psychologia pracy, organizacja pracy, socjologia pracy, antropometria, oraz nauk technicznych. Prezentowany podręcznik dydaktyczny jest przeznaczony dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, głównie na kierunkach Informatyka i Gospodarka Turystyczna. Zagadnienia w nim przedstawione odpowiadają wymaganiom określonym w efektach kształcenia na tych kierunkach i z tego też powodu będą wykorzystywane na zajęciach dydaktycznych.

 

Powrót do listy