Konsolidacja sprawozdań finansowych

 

 

Celami naukowo-badawczymi niniejszego opracowania są: charakterystyka możliwych do zastosowania metod konsolidacji sprawozdań finansowych według polskich regulacji prawnych oraz według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;  przedstawienie istotnych różnic merytorycznych między jedną a drugą grupą standardów rachunkowości; ukazanie wpływu przyjętych konkretnych alternatywnych rozwiązań merytorycznych na jakość informacji ekonomicznej o grupie kapitałowej. Sformułowane cele badawcze osiągnięto sekwencyjnie w pięciu rozdziałach.

 

 

 

Autor                     Halina Buk (red.)

ISBN                      978-83-7246-614-3

Liczba stron          124

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     1 zł

 


Powrót do listy