Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej

 

 

Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej obejmuje zadania sytuacyjne, ćwiczenia numeryczne i przykłady, których celem jest rozumienie zasad rachunkowości zarządczej oraz nabycie umiejętności korzystania z podstawowych systemów, metod i analiz rachunkowości zarządczej używanych w celu wspomagania informacyjnego funkcji zarządzania organizacjami na poziomie operacyjnym i strategicznym oraz przygotowywania zbiorów informacji, niezbędnych do ich prowadzenia. Struktura zbioru jest skorelowana z sekwencją analiz zarządczych realizowanych w rachunkowości oraz rozpoczyna się od rachunku kosztów zmiennych i opartej na nim analizy koszt-wolumen-zysk. Następne rozdziały są poświęcone metodom konstruowania budżetu głównego organizacji oraz prowadzenia kontroli budżetowej. Ostatni rozdział zbioru dotyczy alternatywnych systemów rachunku kosztów oraz metod pomocniczych rachunkowości wspomagających realizację funkcji zarządzania. Zadania są opracowane z uwzględnieniem zróżnicowanego poziomu trudności i pracochłonności.

 

Autor                     Beata Dratwińska-Kania, Jerzy Kwiatkowski, Andrzej Piosik, Małgorzata Rówińska, Aleksandra Sulik-Górecka

ISBN                      978-83-7875-073-4

Liczba stron          144

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     15 zł

 


Powrót do listy