Rachunek całkowy i zastosowanie ekonomiczne. Z. 4. Wyd. II

 

 

Obecny zeszyt z rachunku całkowego jest już czwartym z serii Zastosowanie Matematyki w Ekonomii i Zarządzaniu, a jego wydanie drugie to rozszerzona wersja wydania pierwszego. Wprowadza on studenta w zagadnienie całki pojedynczej mającej duże zastosowanie w ekonomii. W skrypcie omówiono podstawowe reguły całkowania, przed-stawiono metody obliczania całek funkcji wymiernych i niewymiernych oraz zamieszczono podstawowe twierdzenia dotyczące całek oznaczonych. Równocześnie zapoznano studenta ze sposobem obliczania całek niewłaściwych: całek w przedziale nieskończonym, jak i całek funkcji nieograniczonych. Zaprezentowano także zastosowania całek w analizie finansowo-ekonomicznej. Zeszyt ten, wraz z innymi wydanymi w tej serii, obejmuje pełny zakres tematów realizowanych w ramach programu nauczania na wszelkiego typu studiach ekonomicznych. Jest on przeznaczony głównie dla studentów kierunków ekonomii i logistyki – studia inżynierskie. Podręcznik jest częścią serii: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu pod red. W. Szkutnika.

 

 

 

Autor                     Monika Dyduch, Anna Przybylska-Mazur, Włodzimierz Szkutnik

ISBN                      978-83-7246-781-2

Liczba stron          161

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2012 (wydanie 2)

Nakład wyczerpany

 

Powrót do listy