Zasady rachunkowości bankowej. Zbiór ćwiczeń

 

 

Zbiór zadań z rachunkowości bankowej stanowi pomoc dydaktyczną w procesie nauczania rachunkowości banków od podstaw. Jest on uzupełnieniem podręcznika o tej samej tematyce, wydanego przez Autorki. Zawiera on zestaw podstawowych operacji gospodarczych, które w ujęciach ewidencyjnych ukazują wielorakie aspekty gospodarowania aktywami i pasywami banku oraz wskazują na przyczyny kreowania wyniku finansowego. Autorki proponowanego zbioru starały się ułożyć zadania według stopnia rosnącej złożoności księgowych zapisów. Zbiór zadań z rachunkowości bankowej uwzględnia zmiany wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości i opiera się na nowym bankowym planie kont. Korzystanie ze zbioru zadań wymaga wcześniejszego zapoznania się czytelnika z rachunkowością banków od podstaw. Ponadto zbiór na początku każdego rozdziału zawiera rozwiązane przykłady, co zdaniem Autorek pomoże w samodzielnym wykonywaniu zadań zawartych w zbiorze oraz pomoże czytelnikowi w praktycznym pogłębianiu wiedzy z zakresu rachunkowości bankowej.

 

Autor                     Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Aneta Wszelaki

ISBN                      978-83-7246-663-1

Liczba stron          89

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                      5 zł

 

Powrót do listy