Przejdź do menu Przejdź do treści

Tworzenie aplikacji internetowych

Przedmiotem pracy są podstawowe zadania procesu tworzenia aplikacji internetowych. Wypełnia ona lukę na rynku polskim w tej dziedzinie, brakuje bowiem opracowań, które prezentowałyby problematykę tworzenia aplikacji internetowych w sposób specjalistyczny i całościowy, ponieważ większość publikacji ogranicza się do zagadnień tworzenia stron internetowych lub wybranych narzędzi ich tworzenia. Układ książki został tak pomyślany, aby Czytelnika wprowadzić w problematykę tworzenia aplikacji internetowych, prezentując podstawowe obszary, w których projektant musi podejmować decyzje dotyczące wybranego komponentu architektury aplikacji internetowej. Opracowanie składa się z 10 rozdziałów, z których większość dotyczy zagadnień projektowania aplikacji internetowych. Ich omówienie poprzedzono przedstawieniem w rozdziale 1 środowiska, w jakim funkcjonują aplikacje internetowe.

Redakcja naukowaBarbara Filipczyk, Jerzy Gołuchowski
ISBN978-83-7246-449-1
Rok wydania2008
Liczba stron195
Format B5
Wersja elektroniczna
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca