Równania różniczkowe i różnicowe. Zeszyt 5 dla studiów ekonomicznych. Metody i zadania

 

 

Zeszyt z równań różniczkowych i różnicowych wraz z innymi zeszytami tworzy serię Zastosowanie Matematyki w Ekonomii pod redakcją Włodzimierza Szkutnika. Jest to drugie uzupełnione wydanie zeszytu o tytule „Równania różniczkowe”. Zapoznaje on studenta z równaniami różniczkowymi zwyczajnymi pierwszego rzędu i z równaniami różnicowymi pierwszego rzędu mającymi liczne zastosowania w ekonomii. W pierwszym rozdziale wprowadzono pojęcia równania różniczkowego zwyczajnego pierwszego rzędu oraz rozwiązania ogólnego i szczególnego, a także omówiono sposoby rozwiązywania podstawowych typów równań różniczkowych. Drugi rozdział zawiera pojęcia związane z równaniem różnicowym niejednorodnym pierwszego rzędu oraz sposoby rozwiązania tego typu równań. W trzecim rozdziale zaprezentowano wybrane zastosowania równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu i równań różnicowych pierwszego rzędu w ekonomii, w szczególności w ekonomii matematycznej – w analizie dynamicznej.

 


Autor                     Monika Hadaś-Dyduch, Agnieszka Przybylska-Mazur, Włodzimierz Szkutnik

ISBN                      978-83-7875-179-3

Liczba stron          120

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014 (wydanie 2)

Cena                     15 zł


Powrót do listy