Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem EXCEL

 

 

Przedstawiany podręcznik ma służyć jako pomoc w korzystaniu z arkusza kalkulacyjnego w trakcie poznawania wybranych statystycznych metod opisu i analizy danych. Zakłada się, że korzystający z podręcznika zna podstawy obsługi komputera i przynajmniej w niewielkim stopniu poznał zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Student może pogłębiać wiedzę zdobywaną podczas wykładów ze statystyki, prowadząc samodzielne obliczenia z wykorzystaniem wiadomości zawartych w tej książce. Początkowe fragmenty opisywanych obliczeń wykonywanych w arkuszu kalkulacyjnym zaprezentowano bardzo szczegółowo, co pozwoli osobom mającym dotychczas niewielki kontakt z arkuszem kalkulacyjnym bez trudu zastosować omawiane metody analiz. Zaprezentowano różnorodne techniki obliczeń pozwalające studentowi poznać możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analiz statystycznych.

Autor                     Grzegorz Kończak, Grażyna Trzpiot

ISBN                      978-83-7246-480-4

Liczba stron          194

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2008

Nakład wyczerpany


 

 

Powrót do listy