Lean Service w teorii i praktyce

 

 

Lean Management jest relatywnie nowym instrumentem strategicznego nurtu zarządzania mającym ukierunkować organizacje na osiąganie sukcesu rynkowego. Jest instrumentem realizacji filozofii projakościowego zarządzania organizacjami, znanym pod akronimem TQM (Total Quality Management), która została wdrożona w przemyśle motoryzacyjnym pod nazwą Toyota Production System (TPS). Celem LM jest najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, potencjalnych zdolności, skrócenie cyklu realizacji zamówień i zleceń. Koncepcja zarządzania organizacją według rygorów Lean opiera się na eliminowaniu tzw. muda, czyli marnotrawstwa, w tym strat, wynikających z takiego rodzaju działań, które nie powiększają wartości produktu, konsumując jednocześnie zasoby. Organizacje dążąc do doskonałości powinny realizować działania tworzące wartość. Książka skierowana jest do środowiska przedstawicieli nauk o zarządzaniu i do praktyków, do osób, które profesjonalnie zajmują się tematyką odchudzania zarządzania, a także do studentów i doktorantów kierunków zarządzanie, administracja, socjologia oraz innych osób, dla których problematyka minimalizowania marnotrawstwa ma znaczenie.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Autor                     Krystyna Lisiecka, Iwona Burka

ISBN                      978-83-7875-288-2

Liczba stron          177

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016

Nakład wyczerpany


 

Powrót do listy