Mikroekonomia. Zbiór zadań i ćwiczeń

 

 

Autor                     Grażyna Musiał (red.)

ISBN                      978-83-7875-256-1

Liczba stron          235

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015 (wydanie 2)

Cena                     nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

Niniejsza książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych jako pomoc dydaktyczna z zakresu mikroekonomii. Zawartość książki odpowiada programowi wykładów z tego przedmiotu, realizowanemu na studiach pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Podręcznik ma na celu wyjaśnienie współzależności występujących w gospodarce między różnymi zjawiskami ekonomicznymi. Ma uczyć systematycznego i logicznego myślenia ekonomicznego poprzez rozwiązywanie zadań; ma rozwijać myślenie ekonomiczne, ukierunkowane tematami do dyskusji; ma również kształtować nawyk studiowania literatury, stanowiącej omówienie konkretnych przypadków występujących w praktyce gospodarczej.

 

Powrót do listy