Przejdź do menu Przejdź do treści

Bankowość komercyjna

Podręcznik z ekonomii matematycznej pt. Popyt. Podaż. Równowaga jest przeznaczony głównie dla studentów II stopnia kierunku Ekonomia. Główny zarys omówionych w nim tematów podstawowych i bardziej zaawansowanych dotyczy takich działów ekonomii, jak popyt, podaż i równowaga na rynku konkurencyjnym. Dodatkowo omawia się metodę przepływów międzygałęziowych nazywaną częściej analizą input-output. W poszczególnych częściach podręcznika przedstawiono w sposób bardzo zwarty, z uwzględnieniem wiedzy studentów z zakresu ekonomii i matematyki, wiadomości teoretyczne wraz z rozwiązanymi zadaniami ilustrowanymi wieloma rysunkami. Główną część podręcznika stanowią zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami. Oprócz tematów podstawowych z wymienionych działów ekonomii matematycznej, podano dla przypomnienia niektóre podstawowe wiadomości z matematyki, m.in. dotyczące iloczynu kartezjańskiego i relacji, a także zaawansowane teoretycznie warunki Kuhna-Tuckera, które nie są wykładane w ramach przedmiotu matematyka na studiach I stopnia.

Redakcja naukowaIrena Pyka
ISBN978-83-7875-174-8
Rok wydania2014
Liczba stron386
Format B5
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca