Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikowanie w praktyce. Studia przypadków

W rozdziale 1 przedstawiono najistotniejsze kwestie dotyczące istoty i znaczenia komunikacji. Rozdział 2 opisuje komunikację werbalną i niewerbalną, pionową i poziomą oraz ustną i pisemną, z kolei rozdział 3 przybliża rodzaje i znaczenie barier komunikacyjnych. W ostatnim rozdziale zawarto studia przypadków opisujące konkretne sytuacje, jakie wystąpiły w różnego rodzaju organizacjach. Sytuacje te oczywiście dotyczą zagadnień komunikacji i przekazu informacji w organizacjach. Celem niniejszego podręcznika jest nie tylko zaprezentowanie – w ujęciu teoretycznym – najważniejszych treści na temat komunikacji pracowniczej, ale przede wszystkim zachęcenie studentów do samodzielnego sprawdzenia posiadanej wiedzy w tym obszarze. Podręcznik ten ma być wykorzystywany na warsztatach realizowanych w ramach przedmiotu Komunikowanie w organizacji. Ma on inspirować studentów do przemyśleń i twórczych propozycji w zakresie technik i sposobów skutecznego komunikowania się.

AutorKrystyna Serafin
ISBN978-83-7875-142-7
Rok wydania2014
Liczba stron80
Format B5
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca