Komunikowanie w praktyce. Studia przypadków

 

 

Autor                     Krystyna Serafin

ISBN                      978-83-7875-142-7

Liczba stron          80

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

W rozdziale 1 przedstawiono najistotniejsze kwestie dotyczące istoty i znaczenia komunikacji. Rozdział drugi opisuje komunikację werbalną i niewerbalną, pionową i poziomą oraz ustną i pisemną, z kolei rozdział 3 przybliża rodzaje i znaczenie barier komunikacyjnych. W ostatnim rozdziale zawarto studia przypadków opisujące konkretne sytuacje, jakie miały miejsce w różnego rodzaju organizacjach. Sytuacje te oczywiście dotyczą zagadnień komunikacji i przekazu informacji w organizacjach. Celem niniejszego podręcznika jest nie tylko przedstawienie – w ujęciu teoretycznym – najważniejszych treści na temat komunikacji pracowniczej, ale przede wszystkim zachęcenie studentów do samodzielnego sprawdzenia posiadanej wiedzy w tym obszarze. Podręcznik ten ma być wykorzystywany na warsztatach realizowanych w ramach przedmiotu Komunikowanie w organizacji. Ma on inspirować studentów do przemyśleń i twórczych propozycji w zakresie technik i sposobów skutecznego komunikowania się.

 

Powrót do listy