Motywowanie w praktyce. Studia przypadków

 

 

Autor                     Krystyna Serafin

ISBN                      978-83-7875-141-0

Liczba stron          90

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

W rozdziale 1 przedstawiono najistotniejsze kwestie dotyczące istoty i znaczenia motywacji, w tym pojęcie i proces motywacji, narzędzia motywowania oraz najważniejsze teorie motywacji. Treści przedstawiające motywację materialną, czyli wynagrodzenia, premię i świadczenia dodatkowe, zawarto w rozdziale 2, natomiast obszar motywacji niematerialnej, czyli kwestie szkolenia, awansu pracowniczego, partycypacji i wyrażania uznania, przybliżono w rozdziale 3. W ostatnim rozdziale zawarto studia przypadków opisujące konkretne sytuacje, jakie miały miejsce w różnego rodzaju organizacjach. Celem niniejszego podręcznika jest nie tylko przedstawienie – w ujęciu teoretycznym – najważniejszych treści na temat motywacji pracowniczej, ale przede wszystkim zachęcenie studentów do samodzielnego sprawdzenia posiadanej wiedzy w tym obszarze. Podręcznik ten ma być wykorzystywany na warsztatach realizowanych w ramach przedmiotu Techniki motywacji. Ma on inspirować studentów do przemyśleń i twórczych propozycji w zakresie technik i sposobów motywowania pracownika.

 

Powrót do listy