Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Zarys problematyki

 

 

Autor                     Leszek Żabiński (red.)

ISBN                      978-83-7875-252-3

Liczba stron          308

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Niniejszy podręcznik jest skierowany do studentów uczelni ekonomicznych, przede wszystkim studiów licencjackich na kierunku Gospodarka Turystyczna lub pokrewnych, zainteresowanych uporządkowaniem podstawowej, elementarnej wiedzy ekonomicznej (na poziomie wyższym) z zakresu zarządzania, marketingu, elementów ekonomiki i finansów przedsiębiorstw turystycznych. Podmioty te, będąc wyodrębnioną klasą (typem) przedsiębiorstw usługowych, zaspakajają potrzeby, w tym oczekiwania, różnych grup turystów („wypoczynkowych”, biznesowych itp.). Starają się czynić to lepiej niż ich konkurenci, z zyskiem dla siebie i dla swoich interesariuszy, a więc i z satysfakcją dla klienta.

Powrót do listy