Wprowadzenie do makroekonomii. Ćwiczenia i zadania

 

Autor                     Ewa Zeman-Miszewska, Izabella Steinerowska-Streb (red.)

ISBN                      978-83-7875-360-5

Liczba stron         112

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Cena                     15 zł

 

Spis treści

 

Opracowanie „Wprowadzenie do makroekonomii. Ćwiczenia i zadania” zostało przygotowane dla studentów kierunku zarządzania, może być ono jednak wykorzystane również przez studentów innych kierunków ekonomicznych. Prezentowane treści koncentrują się na głównych tematach z podstawowego programu nauczania makroekonomii. Przedstawiono je w przystępny sposób, a część wywodów zilustrowano informacjami dotyczącymi polskiej gospodarki. Dzięki temu połączono prezentację treści teoretycznych z ich praktycznymi odniesieniami. Opracowanie obejmuje następujące tematy: ruch okrężny w gospodarce, rachunek narodowy i jego podstawowe miary, determinanty dochodu narodowego, rynek pracy i bezrobocie, cykl koniunkturalny, inflację oraz politykę gospodarczą. Struktura wywodów została ujednolicona. W każdym rozdziale znajduje się słowniczek pojęć, opis zagadnienia oraz część zadaniowa. Dzięki takiemu układowi przygotowane materiały mogą wzbogacić treści ćwiczeń z przedmiotu makroekonomia, jak i utrwalić zdobytą przez studentów wiedzę teoretyczną. Zadania i ćwiczenia zawarte w opracowaniu pozwalają studentom zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej. Część opisowa oraz słowniczek pojęć umożliwiają im natomiast szybkie sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy ekonomicznej i uzupełnienia ewentualnych luk.

Powrót do listy