Przejdź do menu Przejdź do treści

Wprowadzenie do makroekonomii. Ćwiczenia i zadania

Opracowanie „Wprowadzenie do makroekonomii. Ćwiczenia i zadania” zostało przygotowane dla studentów kierunku zarządzania, może być ono jednak wykorzystane również przez studentów innych kierunków ekonomicznych. Prezentowane treści koncentrują się na głównych tematach z podstawowego programu nauczania makroekonomii. Przedstawiono je w przystępny sposób, a część wywodów zilustrowano informacjami dotyczącymi polskiej gospodarki. Dzięki temu połączono prezentację treści teoretycznych z ich praktycznymi odniesieniami. Opracowanie obejmuje następujące tematy: ruch okrężny w gospodarce, rachunek narodowy i jego podstawowe miary, determinanty dochodu narodowego, rynek pracy i bezrobocie, cykl koniunkturalny, inflację oraz politykę gospodarczą. Struktura wywodów została ujednolicona. W każdym rozdziale znajduje się słowniczek pojęć, opis zagadnienia oraz część zadaniowa. Dzięki takiemu układowi przygotowane materiały mogą wzbogacić treści ćwiczeń z przedmiotu makroekonomia, jak i utrwalić zdobytą przez studentów wiedzę teoretyczną. Zadania i ćwiczenia zawarte w opracowaniu pozwalają studentom zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej. Część opisowa oraz słowniczek pojęć umożliwiają im natomiast szybkie sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy ekonomicznej i uzupełnienia ewentualnych luk.

Redakcja naukowaEwa Zeman-Miszewska, Izabella Steinerowska-Streb
ISBN978-83-7875-360-5
Rok wydania2017
Liczba stron112
Format B5
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3