Zespół Inspektorów Nadzoru

Zadania

 1. współpraca z Działem Projektów Inwestycyjnych w zakresie:

  • opracowywania planów inwestycyjnych,
  • opracowywania wniosków o uzyskanie zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji,
  • opracowywania założeń technicznych i projektowych,
  • opiniowania oraz weryfikacji dokumentacji technicznych, kosztorysów ofertowych, itp.
  • reprezentowania Uniwersytetu jako inwestora w dokonywaniu uzgodnień technicznych i odbiorów technicznych robót
  • kontroli faktur i kosztorysów zweryfikowanych przez inwestora zastępczego

 2. współpraca z Działem Realizacji Inwestycji Modernizacyjnych i Remontów w zakresie:

  • opracowywania planów inwestycji modernizacyjnych i remontów,
  • opracowywania wniosków o uzyskanie zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji,
  • opracowywania założeń technicznych i projektowych,
  • opiniowania oraz weryfikacji dokumentacji technicznych, kosztorysów ofertowych, itp.
  • organizacji inwestycji modernizacyjnych i remontów oraz nadzór nad ich realizacją,
  • przeprowadzania uzgodnień technicznych,
  • dokonywania odbiorów technicznych robót,
  • dokonywaniu rozliczeń rzeczowych i finansowych,
  • opracowywaniu raportów, sprawozdań i analiz,
  • utrzymania i modernizacji instalacji i urządzeń związanych z dostawą mediów (w tym w szczególności zapewnienie dozoru technicznego),
  • utrzymania i modernizacji dźwigów, wind, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacji i urządzeń alarmowych, p.poż, kontroli dostępu, audio-video oraz innych instalacji i urządzeń związanych z utrzymaniem sprawności i funkcjonowaniem obiektów (w tym w szczególności zapewnienie dozoru technicznego),

 3. współpraca z Działem Gospodarki Majątkiem w zakresie utrzymania i bieżącej eksploatacji budynków i budowli, w tym dokonywanie ocen technicznych, wykonywanie kosztorysowania i nadzór nad realizacją zadań remontowych i konserwatorskich przez warsztat,
 4. prowadzenie postępowań lub udział w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania opóźnień, szkód budowlanych itp.
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu podstawowych obowiązków i praw inspektorów nadzoru określonych prawem budowlanym