Przejdź do menu Przejdź do treści

I Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”  zapraszamy do udziału w:

I Ogólnopolskiej Konferencji

„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

 

Konferencja odbędzie się w dniach 21listopada 2014 r. w Katowicach na Uniwersytecie Ekonomicznym.

I Ogólnopolska Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania jednostek kultury, w kontekście uwarunkowań turbulentnego otoczenia, w którym coraz mniejszą uwagę skupia się wokół upowszechniania i propagowania kultury w społeczeństwie. Tematem przewodnim konferencji będzie z jednej strony poszukiwanie sposobów radzenia sobie trudnościami w prowadzeniu biznesu w jednostkach kulturalnych, jak i potrzebą promowania kultury w prowadzeniu biznesu. Podstaw dla dalszego rozwoju jednostek kulturalnych poszukiwać będziemy w następujących obszarach:

 • Zarządzania finansami jednostek kultury
 • Zarządzania i marketingu w jednostkach kultury
 • Współpracy i relacji z otoczeniem
 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzania projektami kulturalnymi

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną nowoczesne narzędzia biznesowe zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Tym samym, celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, reprezentującymi zarówno środowisko akademickie, jak i praktyków życia gospodarczego.

Językiem konferencji oraz publikacji jest język polski.

 • Komitet Organizacyjny:

mgr Jerzy Stasica Przewodniczący
mgr Gabriel Czapla - Sekretarz
dr Katarzyna Bilińska-Reformat
dr Wojciech Głód
dr Anna Kwiecień
dr Beata Reformat
mgr Aleksandra Nocoń
dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz

 • Rada Programowa:

prof. UE dr hab. Sławomir Smyczek – Przewodniczący
dr Katarzyna Bilińska-Reformat
dr Grzegorz Głód
dr Wojciech Głód
dr Anna Kwiecień
dr Beata Reformat
mgr Aleksandra Nocoń
dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz

 • Patronat honorowy nad Konferencją oraz wydarzeniami towarzyszącymi objął:

  - Marszałek Województwa Śląskiego - Mirosław Sekuła 
  - Prezydent Miasta Katowice - Piotr Uszok
  - JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Leszek Żabiński

Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu). Spośród nadesłanych artykułów wydana zostanie publikacja w formie materiałów pokonferencyjnych. Wymogi redakcyjne zostaną podane w terminie późniejszym. Najlepsze artykuły zostaną zaprezentowane w trakcie paneli dyskusyjnych.

 • Opłaty:
  - Opłata konferencyjna – 150 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:

- Udział w panelach dyskusyjnych i obradach
- Publikację artykułu w materiałach pokonferencyjnych
- Wyżywienie w czasie trwania konferencji
- Udział w wydarzeniach towarzyszących (I Ogólnopolskim Turnieju Tańca - Polskiego oraz V Ogólnopolskim Konkursie Tańca Śląskiego Trojak)
- Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu na Konferencję.

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres biuro@silesianie.pl do dnia 24 października 2014 r.Opłatę konferencyjną należy przesłać najpóźniej do dnia 24 października 2014 r. na rachunek bankowy:

 

Numer rachunku bankowego:
ING BANK ŚLĄSKI, numer: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
W tytule przelewy należy umieścić skrót: IOKBKKB, a także nazwisko i imię uczestnika(ów),
Np. „IOKBKKB, Kowalski Jan, Nowak Anna”

Współorganizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Folklorystyczne „Silesianie.
Projekt objęty mecenatem Miasta Katowice.


                                                   W imieniu Komitetu Organizacyjnego
                                                       Przewodniczący - Jerzy Stasica

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3