Przejdź do menu Przejdź do treści

II Ogólnopolska Konferencja

„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

pod tegorocznym tytułem

„Jednostki samorządowe w finansowaniu kultury”

6 listopada 2015 r., Aula w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

II Ogólnopolska Konferencja ma na celu ukazanie aktualnych problemów funkcjonowania jednostek kultury, w kontekście uwarunkowań turbulentnego otoczenia, w którym coraz mniejszą uwagę skupia się wokół upowszechniania i propagowania kultury w społeczeństwie.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie finansowanie kultury przez jednostki samorządowe.


Ponadto, podobnie jak w roku poprzednim, problematyka konferencji koncentrować będzie się wokół poszukiwanie sposobów radzenia sobie trudnościami w prowadzeniu biznesu w jednostkach kulturalnych, jak również potrzeby promowania kultury w prowadzeniu biznesu. Podstaw dla dalszego rozwoju jednostek kulturalnych poszukiwać będziemy w następujących obszarach:

- Zarządzania finansami jednostek kultury

- Zarządzania i marketingu w jednostkach kultury

- Współpracy i relacji z otoczeniem

- Zarządzania zasobami ludzkimi

- Zarządzania projektami kulturalnymi

 

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną metody i formy finansowania jednostek kultury zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Program konferencji zakłada więc panel naukowy oraz praktyczny – debatę z udziałem specjalistów z praktyki gospodarczej. Tym samym, celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, reprezentującymi zarówno środowisko akademickie, jak i praktyków życia gospodarczego.


Szczególna uwaga skupiona zostanie na debacie z udziałem przedstawicieli jednostek samorządowych, które prowadzą programy na rzecz wsparcia finansowania instytucji kultury, jak również reprezentantów jednostek, które pozyskują kapitał w tych programach i jednocześnie reprezentują znane jednostki sfery kulturalnej. Debata ta będzie moderowana przez specjalistę z dziedziny kultury. Po serii wypowiedzi zaproszonych panelistów odbędzie się dyskusja, w której pytania będą mogli zadawać również uczestnicy konferencji (audytorium).


Językiem konferencji oraz publikacji jest język polski.


Współorganizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Folklorystyczne „Silesianie”. Patronat honorowy nad Konferencją oraz wydarzeniami towarzyszącymi objął Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.


Adresaci konferencji:

- Przedstawiciele środowiska akademickiego,

- Przedstawiciele jednostek kultury (m.in. domów kultury, stowarzyszeń, zespołów),

- Studenci.

 

Rada Programowa:

prof. dr hab. Sławomir Smyczek – Przewodniczący
dr Katarzyna Bilińska-Reformat
dr Grzegorz Głód
dr Wojciech Głód
dr Anna Kwiecień
dr Aleksandra Nocoń
dr Beata Reformat
dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz

Komitet Organizacyjny:

mgr Jerzy Stasica - Przewodniczący
mgr Gabriel Czapla - Sekretarz
dr Katarzyna Bilińska-Reformat
dr Wojciech Głód
dr Anna Kwiecień
dr Aleksandra Nocoń
dr Beata Reformat
dr Magdalena Wójcik – Jurkiewicz


Istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji w formie czynnej (wraz z referatem), bądź biernej (bez referatu). Spośród nadesłanych artykułów wydana zostanie publikacja w formie materiałów pokonferencyjnych. O akceptacji artykułów do publikacji decyduje Rada Programowa. Najlepsze artykuły zostaną zaprezentowane w trakcie paneli dyskusyjnych.
Artykuły nadesłane na konferencję w roku 2014 są obecnie w trakcie procesu wydawniczego i po pozytywnych recenzjach ukażą się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Opłaty:


Opłata konferencyjna w wysokości 150 zł obejmuje:

  • Udział w konferencji
  • Publikację artykułu w materiałach pokonferencyjnych
  • Wyżywienie w czasie trwania konferencji


Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu na Konferencję.
Z opłaty konferencyjnej zwolnieni będą studenci, wolontariusze oraz pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3