Przejdź do menu Przejdź do treści

IX Ogólnopolska Konferencja
„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

 

pod tegorocznym tytułem:

„Kreatywność w kulturze”

 

16-17 listopada 2022 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
konferencja w trybie hybrydowym

 

Pierwszy dzień konferencji:

Warsztaty kreatywne - 16 listopada 2022 r.

„Śląska Prohibicja – Klub Restauracja Scena”

Zabytkowa dzielnica Katowic – Nikiszowiec (ul. Krawczyka 1, 40-423 Katowice)

 

Program ramowy– 16.11.2022 r.:

17:30-21:00 Warsztaty kreatywne „Od tradycji do nowoczesności – w poszukiwaniu inspiracji”

Goście warsztatów: Joanna Decowska, Szymon Kot, dr Grzegorz Kinelski

 

Drugi dzień konferencji:

Konferencja - 17 listopada 2022 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Aula CNTI (ul. Bogucicka 3a, 40-287 Katowice)

 

Program ramowy – 17.11.2022 r.:

11:00-11:10 Powitanie uczestników konferencji przez Jej Magnificencję Rektora – Prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak oraz Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem – Prof. UE dr hab. Roberta Wolnego oraz Przewodniczącą Rady Programowej – Prof. UE dr hab. Katarzynę Bilińską

 

11:10-12:40 Sesja Plenarna

Prowadząca: dr hab. K. Bilińska, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zaproszeni goście:

  1. Prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz – Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – wykład inauguracyjny – „Przemysły kreatywne wobec transformacji przemysłowej”
  2. Prof. UEW dr hab. Magdalena Sobocińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – „Uwarunkowania i przejawy kreatywności w kulturze w świetle wyników badań ilościowych instytucji kultury i uczestników kultury”
  3. Prof. UŁ dr hab. Wawrzyniec Rudolf – Uniwersytet Łódzki - „Kreatywność w kulturze a różnice kulturowe społeczeństw”
  4. Scott Bushey – Graduate University of Alaska, USA – “Cross-Cultural Language Teaching in English and Beyond”

 

12:40-13:10 Przerwa kawowa i networking

Dyskusje pomiędzy uczestnikami konferencji połączone ze spotkaniem z kreatywną kulturą – gość wydarzenia – artysta mgr Szymon Kot „PANSZYMONKOT”

 

13:10- 14:40 Loża Ekspertów – „Ludzie z pasją”

Prowadząca: dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr Aleksandra Nocoń – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zaproszeni goście:

  1. Prof. dr hab. Joanna W. Domańska – artystka niezależna
  2. Prof. UE dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  3. Robert Talarczyk – Dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach
  4. Mirosław Neinert – Dyrektor Teatru Korez w Katowicach
  5. Monika Bąk – Prezes Zarządu firmy Auto Part
  6. Joanna Staruszkiewicz – Prokurent w firmie Czemar

 

14:40-15:10 Przerwa kawowa i networking

Dyskusje pomiędzy uczestnikami konferencji połączone ze spotkaniem z kreatywną kulturą – gość wydarzenia – artysta mgr Szymon Kot „PANSZYMONKOT”

 

15:10-15:40 Wystąpienie specjalne zaproszonego gościa

Lucyna Migala – The Lira Ensemble of Chicago, Stany Zjednoczone

 

15:40 Zakończenie konferencji

  

IX Ogólnopolska Konferencja miała na celu ukazanie aktualnych problemów i wyzwań stojących przed instytucjami i jednostkami kultury wobec kreatywnego podejścia do kultury.

Tematem przewodnim konferencji były zatem różne podejścia i działania na rzecz zwiększenia kreatywności w kulturze, jak również ukulturalnienia kreatywności. Punktem wyjścia do rozważań, dyskusji i analiz była identyfikacja relacji pomiędzy kulturą i kreatywnością jako więzi konstytutywnej o znaczeniu fundamentalnym oraz próba odpowiedzi na pytanie jak tworzyć kulturę sprzyjającą kreatywności i innowacyjności?

Głównym przedmiotem debaty konferencyjnej stały się więc dwa symbiotyczne względem siebie pojęcia: „kultura” oraz „kreatywność”. Nie istnieje bowiem oryginalna kultura poza obszarem kreatywności, z kolei sama kreatywność ulega wzbogaceniu dzięki wzmocnieniu jej kulturowego wymiaru rozwoju. Interakcja kultury i kreatywności jest obecnie ważnym problemem współczesnego życia kulturalnego, a jednocześnie znaczącym wyzwaniem dla podmiotów sektora kreatywnego.

Problematyka kreatywności w kulturze została podjęta zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym. Założeniem konferencji jest bowiem stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy reprezentantami środowiska naukowego, jak i praktykami życia gospodarczego. Ważnym akcentem tegorocznej konferencji był także panel ekspertów z udziałem „Ludzi z pasją”, którzy poprzez swoją działalność zarażają kulturą kreatywną.

W trakcie konferencji przeprowadzono konkurs na najlepszy poster, który bezpośrednio wiązał się z tematyką konferencji, w szczególności z tegorocznym tematem przewodnim.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat, potwierdzający udział w konferencji. Współorganizatorem wydarzeń było Stowarzyszenie Folklorystyczne „Silesianie”. 

 

Rada Programowa:

prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat – Przewodnicząca

prof. UE dr hab. Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. UE dr hab. Barbara Pabian, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. UE dr hab. Beata Reformat, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. UŁ dr hab. Wawrzyniec Rudolf, Uniwersytet Łódzki

prof. AWSB, dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

prof. UE, dr hab. Małgorzata Kieżel, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. UE dr hab. Marzena Czarnecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Anna Dewalska-Opitek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Grzegorz Kinelski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr Anna Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Aleksandra Nocoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Aleksander Pabian, Politechnika Częstochowska

dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

dr Joanna Wiechoczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Komitet Organizacyjny:

mgr Jerzy Stasica – Przewodniczący

dr Aleksandra Nocoń

dr Joanna Wiechoczek

dr Olimpia Grabiec

mgr Monika Bąk

mgr Justyna Szymczyk

mgr Gabriel Czapla

mgr Małgorzata Grząba

inż. Hanna Karkocha

mgr Adrian Pietrzyk

mgr Zuzanna Ritter

Maciej Waluś

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3