Przejdź do menu Przejdź do treści

VI Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

pod tegorocznym tytułem

"Rozwój zrównoważony a działalność współczesnych jednostek kultury"

14 listopada 2019 r., Aula CNTI, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Program ramowy:

9:45-10:00      Rejestracja uczestników

10:00-10:15      Powitanie uczestników konferencji przez Prorektora ds. Edukacji
i Internacjonalizacji - Prof. dr hab. Sławomira Smyczka oraz Przewodniczącą Rady Programowej - Prof. UE dr hab. Katarzynę Bilińską-Reformat

10:15-11:20     Sesja Plenarna

Prowadząca: dr hab. K. Bilińska-Reformat, prof. UE

1.           Działalność bibliotek jako forma realizacji wybranych celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ - dr hab. Małgorzata Kieżel, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2.           Działania na rzecz kreowania marek instytucji kultury - dr Łukasz Wróblewski, Akademia WSB

3.           Event marketing jako przedsięwzięcie kulturalne wykorzystujące koncepcję zrównoważonego rozwoju – case study – mgr Justyna Cichoń-Szymczyk, Agencja Marketingu Zintegrowanego - JC Academy, Akademia WSB

 

4.           Dyskusja i podsumowanie

11:20-11:40     Przerwa kawowa

11:40-12:40     Loża Ekspertów z udziałem przedstawicieli instytucji kultury

Przewodnicząca sesji: dr M. Wójcik-Jurkiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Po sesji odbędzie się zdjęcie grupowe uczestników konferencji

‒       Regionalny Instytut Kultury w Katowicach – instytucja powstała z połączenia dwóch podmiotów kultury. Studium przypadku - Adam Pastuch, Dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

‒       Obcokrajowiec w chińskich realiach kulturowych. Oczekiwania a rzeczywistość - dr Katarzyna Bańka-Orłowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

‒       Agata Hagno, Prezes Zarządu DPM Sp. z o.o.

‒       Jacek Filus - Redaktor, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

‒       dr Joanna Posłuszna, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, krytyk teatralny

12:40-13:30     Przerwa obiadowa

13:30-14:30     Sesja panelowa –Wystąpienia doktorantów

Prof. UE dr hab. Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

‒       Kultura? – dobro publiczne – mgr Małgorzata Grząba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

‒       Miejsce zjawiska współdzielenia w koncepcji zrównoważonego rozwoju – mgr Marek Hendel, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

‒       Dopasowanie strategii instytucji kultury do celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Na podstawie instalacji Soleil Levant (2017) Ai Weiwei zorganizowanej przez duńską organizację non-profit ART. 2030 – mgr Paulina Kopyto, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, mgr Klaudia Ofwona Draber, KODA

‒       Analiza działalności kulturowej biznesu w kontekście koncepcji CSR – mgr Angelika Kantor, mgr Jakub Kubiczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

14:30-14:45    Wręczenie nagród za najlepszy artykuł oraz poster, wręczenie certyfikatów, zamknięcie konferencji

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3