Przejdź do menu Przejdź do treści

VII Ogólnopolska Konferencja

„Biznes w kulturze – kultura w biznesie”

pod tegorocznym tytułem:

"Wpływ pandemii na zachowania instytucji i konsumentów kultury"

05 listopada 2020 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Konferencja w trybie online

 

Program ramowy:

11:00-11:15       Powitanie uczestników konferencji przez Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji
– Prof. dr hab. Sławomira Smyczka oraz Przewodniczącą Rady Programowej –
Prof. UE dr hab. Katarzynę Bilińską-Reformat

11:15-12:30     Sesja Plenarna

Prowadząca: dr hab. K. Bilińska-Reformat, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

                      O problemach i dylematach instytucji kultury w dobie pandemii

 

Zaproszeni goście:

1.       Prof. UŁ dr hab. Wawrzyniec Rudolf – Uniwersytet Łódzki

2.       Prof. UE dr hab. Magdalena Sobocińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Internet w zarządzaniu wartością przez instytucje kultury w dobie pandemii koronawirusa

3.       Prof. UE dr hab. Marzena Czarnecka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

COVID-19 – szok dla kultury

Dyskusja i podsumowanie

Przerwa 12.30-12.45

 

12:45- 13.45  Loża Ekspertów – z praktyki działań instytucji kultury w dobie pandemii

Prowadząca: dr M. Wójcik-Jurkiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 

Zaproszeni goście:

1.       Ewa Kmiecik-Wronowicz – dyrektor MBP w Czechowicach-Dziedzicach

2.       Ewa Gałecka – zastępca dyrektora MBP w Czechowicach-Dziedzicach

3.       Małgorzata Wójcik – animator kultury

4.       Jacek Filus – redaktor, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

5.       Krystyna Mirek – pisarka, literatka

6.       Jakub Lisiecki – redaktor naczelny dodatków do kluczowych polskich gazet

 

14:00-15:00     Wystąpienia doktorantów

Prowadząca: dr Aleksandra Nocoń – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1.       Zależność pomiędzy dotacjami podmiotowymi dla państwowych instytucji kultury a zadłużeniem sektora finansów publicznych - mgr Małgorzata Grząba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2.       Kultura w kryzysie pandemicznym SARS-CoV-2 – mgr Jakub Kubiczek, mgr Angelika Kantor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

3.       Czynniki związane z artystą kształtujące ceny dzieł sztuki – mgr Adrianna Szyszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

4.       Konsumpcja kultury w dobie pandemii COVID-19 w Polsce – mgr Angelika Kantor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

5.       Rewizja pomników w czasie pandemii, a rola artystów i instytucji kultury w tworzeniu wizji świata inkluzywnego - mgr Klaudia Ofwona Draber, Founder & Executive Director at KODA, mgr Paulina Kopyto, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

15:00              Zakończenie konferencji

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3