Seminarium przygotowujące do XI Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Śląskiego "TROJAK 2021"

Szczegóły oraz terminy zostaną udostępnione wkrótce!