Zespół Telekomunikacji

Zadania

  1. zapewnienie technicznych warunków funkcjonowania łączności wewnętrznej i zewnętrznej
  2. eksploatacja, konserwacja, naprawa central oraz sieci telefonicznej
  3. analiza obciążeń oraz sporządzanie billingów
  4. obsługa awizo