Zespół Transportu Samochodowego

Kontakt

e-mail: zespol.ts@ue.katowice.pl

Zadania

  1. dyspozycja środkami transportu wewnętrznego
  2. rozliczanie czasu pracy kierowców
  3. prowadzenie ewidencji posiadanych przez Uniwersytet pojazdów samochodowych
  4. wynajem środków transportu zewnętrznego do realizacji planowanych potrzeb własnych
  5. rozliczanie zewnętrznych usług transportowych