Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja o stanie prac nad podziałem otrzymanej subwencji na podniesienie wysokości wynagrodzenia pracowników

Koleżanki i Koledzy będący Członkami Związku Zawodowego oraz wszyscy pozostali nie zrzeszeni w ZNP Koledzy i Koleżanki  będący Pracownikami naszej Alma Mater – Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jako zarząd związków zawodowych działających w naszej Uczelni chcieliśmy Państwa poinformować o stanie prac nad podziałem otrzymanej subwencji na podniesienie wysokości wynagrodzenia pracowników.
W dniu 23 lutego 2024 Minister pełnomocny opublikował KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI z dnia 23 lutego 2024 r. o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2024.
W komunikacie w sposób transparentny zostały wskazane kwoty, które każda uczelnia wyższa otrzymała jako efekt rozmów prowadzonych przez ostatnie lata przez związek zawodowy ZNP z władzami państwa (Uniwersytety Ekonomiczny w Katowicach - pozycja 61).

Wysokość subwencji jest efektem wypadkowej wynikającej z:

  1. podniesienia wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej ogłoszonego jako   ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA NAUKI  z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej
  2. liczby  pracowników zatrudnionych w UE Katowice.

Obecnie jako zarząd związku zawodowego oczekujemy na przekazanie przez Władze Uczelni propozycji  zmian w wysokości zaszeregowania aby je przeanalizować i przystąpić do negocjacji.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac we wskazanym zakresie, liczymy na poparcie w środowisku pracowników, między innymi wyrażone zwiększeniem się liczby członków naszego związku zawodowego oraz życzliwość Władz Uczelni w trakcie procesu negocjacyjnego po to, abyśmy jako środowisko skupione wokół UE Katowice, mogli dostatnie żyć i prężnie się rozwijać.

Przy tej okazji serdecznie zapraszamy do wstępowania w szeregi Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Każdy członek związku:

  • ma prawo odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych (w roku 2024  - do 840 zł od dochodu do opodatkowania),
  • ma możliwość ubiegania się o zasiłki, zapomogi (zgodnie ze Statutem ZNP),
  • może wnioskować o dofinansowanie opłat z tytułu usług i świadczeń służących wzmacnianiu potencjału kulturowego i sportowego (w roku 2024 do 300 zł),
  • zostaje obdarowany upominkiem świątecznym (w ostatnich latach były to kupony upominkowe Sodexo - w 2023 r. o wartości 350 zł dla pracownika-członka),
  • otrzyma dofinansowanie do wycieczek i innych imprez organizowanych przez naszą organizację,
  • ma możliwość skorzystania z ulgi w cenie za pobyt w wielu ośrodkach ZNP rozlokowanych w całej Polsce.

Pamiętajmy jednak o najważniejszej wartości tworzącej wspólnotę - wszyscy członkowie związków zawodowych poprzez rozmowy z władzami mają wpływ na kształtowanie środowiska pracy również dla niezrzeszonych w związkach zawodowych pracowników. Zmiana w wysokości świadczeń socjalnych oraz rozszerzenie katalogu tych z których obecnie możecie Państwo skorzystać jest efektem pracy obecnego zarządu związków.

Pozdrawiamy serdecznie i prosimy o przekazanie tej informacji osobom, które nie są członkami związków zawodowych.

Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi, bo dobrze być w związku, bo razem możemy więcej!

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca