Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa  Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest kontynuatorem powołanego ponad 100 lat temu – Związku Nauczycielstwa Polskiego. W świetle zapisów Statutu główne cele związku to: ochrona praw pracowniczych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, wsparcie członków - w przypadku ich trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej oraz działania o charakterze kulturalno-turystycznym.

Jako związek zawodowy staramy się realizować wyznaczone cele (zgodnie z przysługującymi nam prawami), choć wyzwaniem dla nas jako pracowników wyższej uczelni byłoby takie działanie, do którego zachęcał Marszałek Józef Piłsudski: „Odradzać dusze ludzkie, zmienić człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest wasze zadanie” (III Zjazd ZNP – 1921 r.)

Aktualności

Relacja z wycieczki Poczdam-Berlin

W dn. 24-25 listopada 2018 r., jak co roku, ZNP Pracowników UE Katowice wraz z biurem podróży PTTK Baildon zorganizowało wycieczkę dla pracowników UE i ich rodzin. Tym razem wyjechaliśmy zwiedzać Poczdam i Berlin. W dniu 24 listopada (sobota) o... [Więcej]


Święta Bożego Narodzenia 2018

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Zarząd ZNP Pracowników UE w Katowicach przygotował dla członków paczki świąteczne Zapraszamy do  odbioru paczek w Sekretariacie ZNP pok. 3a L w dniach 14.12.2018 r.(piątek) - 20.12.2018... [Więcej]


Informacja ze spotkania z władzami UE w dniu 19 stycznia 2018 roku oraz stanowisko ZNP Pracowników UE w sprawie proponowanych zmian w Statucie UE

W dniu 19.01.2018 r. odbyło się spotkanie z władzami UE w sprawie dwóch propozycji zmian w  Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W spotkaniu udział wzięli: reprezentujący władze Uczelni: JM Rektor  dr. hab. Robert Tomanek,... [Więcej]


Walne Zebranie ZNP Pracowników UE w Katowicach

W dniu 23.01.2018 r. odbyło się Walne Zebranie ZNP Pracowników UE w Katowicach. Dokonano uzupełniających wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego ZNP Pracowników UE w Katowicach. Aktualny skład organów związku w zakładce... [Więcej]


Relacja z wycieczki Książ - Praga - Skalne Miasto

W dniach 1-3 września 2017r. ZNP Pracowników UE w Katowicach zorganizowało dla  członków ZNP , pracowników UE oraz ich rodzin, wycieczkę do Zamku w Książu, Pragi oraz do Skalnego Miasta w Czechach, jak co roku pod opieką pilota-przewodnika... [Więcej]


Informacja o zasadach reprezentowania pracowników i członków Związku oraz zadaniach i funkcjach Państwowej Inspekcji Pracy

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DZ.U. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881.) Art. 7. stanowi: 1. W zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich... [Więcej]


W dniu 22 maja 2014 roku odbyło się Walne Zebraniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym zostały wybrane nowe władze związku:  [Więcej]