Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja o wysokości składek dla członków ZNP Pracowników UE w Katowicach

Składki  członkowskie reguluje Art.95.1. Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego:

„Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi:
1) 1% wynagrodzenia zasadniczego - dla pracujących członków ZNP,
2) 0,5% wysokości emerytury, renty lub świadczenia kompensacyjnego - dla emerytów, rencistów lub osób pobierających świadczenie kompensacyjne,”

Dokumenty do pobrania:
Statut ZNP 

 

W zapisach Polskiego Ładu wprowadzono nowe odliczenie, które stosuje się w rozliczeniu rocznym. Chodzi o odliczenie składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł (art. 26 ust.1 pkt 2c).

Podstawą do zastosowania ulgi będzie posiadanie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynika co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek, a w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek.

UWAGA:
Z nowego odliczenia będzie można skorzystać po raz pierwszy w 2023 r. przy składaniu rozliczenia za rok 2022.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3