Czy słoń albo piłkarz mogą się znaleźć w raporcie finansowym? - Spotkanie z uczniami I LO w Gliwicach

20 kwietnia 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego w Gliwicach p.t. "Czy słoń albo piłkarz mogą znaleźć się w raporcie finansowym". Prelekcję prowadziła dr hab. prof. UE Ewa Wanda Maruszewska zatrudniona w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej.


Czy słoń albo piłkarz mogą się znaleźć w raporcie finansowym?

Celem spotkania było przybliżenie uczniom podstawowych zasad rachunkowości na ciekawych i nietypowych zdarzeniach. W trakcie spotkania uczniowie między innymi identyfikowali składniki aktywów i pasywów jak i tworzyli prosty bilans. Przeprowadzone warsztaty są wynikiem podpisania umowy o współpracę między UczelniąI LO w Gliwicach, na mocy której mgr Maciej Tuszkiewicz (Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej) został ustanowiony Opiekunem Liceum z ramienia Uczelni.