Przejdź do menu Przejdź do treści

Poznaj nasze nowości!

Oferta studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach stale się powiększa, tak aby każdy z naszych kandydatów znalazł coś dla siebie i kształcił się rozwijając swoje pasje i zainteresowania. Ściśle współpracując z otoczeniem społeczno-gospodarczym doskonale wiemy, jakie umiejętności, a co za tym idzie - kierunki - są pożądane na stale rozwijającym się rynku pracy.

Nowości w ofercie UE Katowice

Analityk Finansowy 2.0. - studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Analityk Finansowy 2.0 to unikatowy, nowoczesny kierunek studiów odpowiadający na zapotrzebowanie otoczenia gospodarczego. Kierunek łączy wiedzę o zjawiskach finansowych zachodzących w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych z umiejętnościami analitycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich wsparcia poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Finance and Accounting for Business - studia magisterskie w j. angielskim - studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Finance and Accounting for Business pozwoli Ci rozszerzyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości o biznes międzynarodowy. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach i współpracy z zagranicznymi uczelniami prowadzący przekażą Ci zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie finansów i rachunkowości wspierających działalność gospodarczą w otoczeniu międzynarodowym. Rozwijanie kompetencji twardych i miękkich pozwoli Ci w przyszłości świetnie zarządzać nie tylko swoją firmą, ale nawet największą międzynarodową korporacją. Dzięki podpisanej umowie Double Degree z Ludwigshafen University of Business and Society, absolwenci otrzymają dwa dyplomy z obu uczelni.

Prawo w Zarządzaniu - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Prawo w zarządzaniu to nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów, dla osób które są zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu zarządzania i prawa. To odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy. Tworzymy w ramach tego kierunku biznesowo-zorientowane programy kształcenia. Realizacja zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich będących jednocześnie praktykami/ekspertami (radcami prawnymi, doradcami prawnymi, praktykami biznesu) zapewni praktyczny wymiar kształcenia i zdobycie pożądanych na rynku pracy praktycznych umiejętności.

Rachunkowość i Controlling - studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Rachunkowość i Controlling oferowany jest przede wszystkim dla osób zainteresowanych rachunkowością oraz problemami integrowania rachunkowości z systemem controllingu. Zapewnia on profesjonalną wiedzę w zakresie tworzonych informacji finansowych w systemie rachunkowości finansowej i integracji rachunkowości z controllingiem, zwłaszcza pozyskiwanie, przetwarzanie i prezentowanie informacji w nowoczesnych środowiskach informatycznych, co otwiera możliwości pracy w różnych zawodach.

Rewizja finansowa - 5-semestralne studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Rewizja finansowa stanowi atrakcyjną i unikatową w skali regionu ofertę, odróżniającą się od innych kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia. 

Program kształcenia jest w pełni zgodny z zakresem merytorycznym egzaminów z wiedzy, ustalonych w regulacjach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. 5-semestralny cykl kształcenia gwarantuje możliwość realizacji szerokiego zakresu tematycznego zajęć z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, podatków i prawa gospodarczego.

Ukończenie studiów na kierunku Rewizja finansowa umożliwi absolwentom ubieganie się o zaliczenie przez Komisję Egzaminacyjną wszystkich egzaminów z wiedzy wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta.

Kierunek Rewizja finansowa zapewnia pozyskanie profesjonalnej wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych nie tylko do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, a także specjalisty ds. rachunkowości, głównego księgowego, dyrektora finansowego, audytora wewnętrznego. 

Zarządzanie publiczne - studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Zarządzanie Publiczne to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy i konieczność kształcenia nowoczesnych kadr jako odpowiedzi na dynamiczne zmiany, które zachodzą we współczesnym świecie i uznanie za prawdziwe stwierdzenia, że państwo i jego demokratyczny aparat sprawowania władzy coraz częściej sięga do metod i narzędzi zarządzania typowych dla sektora rynkowego po to, aby je wykorzystać w procesie racjonalnego podejmowania decyzji w sektorze publicznym i społecznym. Przygotowana ścieżka kształcenia jest głęboko osadzona w perspektywie interdyscyplinarnej, łączącej wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, podstaw prawa i administracji, ochrony zdrowia oraz politologii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych, których działania cechuje społeczna odpowiedzialność.

Pełna oferta UE Katowice

Z pełną ofertą Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach można zapoznać się poprzez stronę internetową

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji można znaleźć na stronie.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca