Przejdź do menu Przejdź do treści

Preferencyjne czesne dla naszych absolwentów na studiach II stopnia

Nasi Absolwenci są naszą największą dumą! Wychodząc naprzeciw Ich potrzebom Senat UE postanowił obniżyć o 20% czesne za I semestr studiów niestacjonarnych II stopnia studentom, którzy są absolwentami studiów I stopnia UE w Katowicach i zostali przyjęci na studia II-go stopnia w roku akademickim 2014/2015. W kolejnych semestrach obniżka będzie utrzymana o ile student uzyska za poprzedni semestr średnią ocen przynajmniej w wysokości 4,0.

Powyższa decyzja ma na celu wsparcie i trwałe związanie naszych absolwentów z Uczelnią. W przygotowaniu są kolejne przedsięwzięcia adresowane do absolwentów, w tym preferencje na studiach podyplomowych oraz inne udogodnienia, które będą składać się na System Przywilejów Absolwenta. Prosimy o śledzenie naszych informacji.

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą nr 62/2013/2014 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia niestacjonarnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz innych opłat.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy