Raport z badania uczniów techników logistycznych – program Junior Top Young

W roku szkolnym 2019/2020 odbyła się pierwsza edycja programu Junior Top Young, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów we współpracy z Klubem Absolwentów Logistyki i Transportu UE Katowice.


Obrazek przedstawia logo programu Junior Top Young.

Junior Top Young to program rozwojowy skierowany do uczniów szkół średnich, umożliwiający im kontakt z praktyką biznesową przekazywaną przez doświadczonych profesjonalistów branży. W pierwszej edycji projektu brały udział klasy techników o profilu logistycznym.

W ramach programu zrealizowano projekt badawczy, który miał na celu dogłębne poznanie postaw, planów, oczekiwań, obaw oraz jak największej liczby innych aspektów dotyczących planowanej przyszłości uczniów.

Artykuł pt. "Logistyka (nie) przez przypadek", podsumowujący najważniejsze wnioski z badania, opublikowano w czasopiśmie branżowym "Eurologistics", nr Czerwiec-Lipiec 2020 (str. 88) (https://log24.pl/e-wydania/). Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie PSML (https://psml.pl/badanie-junior-top-young-100-raport/).

  • Czy wiedzą Państwo, ilu uczniów planuje związać się z branżą po zakończeniu szkoły średniej (kontynuując naukę na studiach bądź podejmując pracę)? 
  • Czy istotne dla Państwa jest to, jakie są oczekiwania uczniów wobec miejsca pracy i uczelni, a także co do zarobków – i czy te oczekiwania są realistyczne? 
  • Jakie kompetencje i umiejętności są w ocenie uczniów najistotniejsze na rynku pracy?
  • Wreszcie, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby nowe pokolenie czuło się spełnione w przyszłej pracy?

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym poznaniem młodzieży, zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania, które w dogłębny sposób odpowiada na powyższe i wiele więcej pytań.

Program Junior Top Young obejmował dwie tury wizyt w szkołach, podczas których uczestnicy mieli okazję osobiście poznać specjalistów i menedżerów łańcucha dostaw. Goście opowiedzieli im o tym, jak w praktyce wygląda ich praca zawodowa, praktyka biznesowa, a także jak stawiali pierwsze kroki w logistyce. Uczniowie uczestniczyli ponadto w interesujących warsztatach logistycznych. W toku programu odbywał się również 4-miesięczny konkurs, podczas którego uczniowie w zespołach opracowywali rozwiązania case study (mając na to ściśle określony czas). Program został zwieńczony warsztatami z biznesowego języka angielskiego, szczególności w zakresie logistyki.

Zapraszamy na stronę programu: www.topyoung100.pl/junior-top-young/ oraz Klubu Absolwentów Logistyki i Transportu: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/klub-absolwentow-logistyki-i- transportu