Ruszają zapisy na UETW i bezpłatne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Od 18 lutego ruszyła rekrutacja na bezpłatne programy edukacyjne realizowane przez Centrum Kształcenia przez Całe Życie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EUD dla uczniów klas IV, V i VI, Ekonomia dla Liceum i Technikum dla młodzieży szkół średnich oraz Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku dla osób, które ukończyły 50 rok życia.


Ruszają zapisy na UETW i programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Edycja letnia programów odbywać się będzie online z wykorzystaniem platformy Google Meet oraz MsTeams. W programie wykłady z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości oraz historii sztuki, literatury i psychologii.

Planowane wykłady dla dzieci w semestrze letnim 2020/2021 (kolejność może ulec zmianie):

 1. Talent autoprezentacji
 2. Rekiny biznesu
 3. Tworzenie produktu turystycznego
 4. Współpraca przedsiębiorstw
 5. Pomiar dobrobytu gospodarczego i społecznego
 6. Młody kierownik projektu

Wykłady dla rodziców:

 1. Rodzic w roli mediatora
 2. Wartości w wychowaniu
 3. Labirynt zawodów, czyli jak pomóc dziecku w kreowaniu planów edukacyjno-zawodowych
 4. Bunt nastolatka
 5. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci
 6. Scenariusze przyszłości gospodarki – wiedza czy wróżenie z fusów

Dla nowych i obecnych uczestników programów na stronie internetowej dostępne są formularze rejestracyjne dostępne do 1 marca br.

Więcej informacji: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-ksztalcenia-przez-cale-zycie.html