Stypendia pomostowe dla zdolnych maturzystów

Do 18 sierpnia trwa nabór wniosków na stypendia dla ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości aż 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.


Wnioski o stypendia można składać do 18 sierpnia, do godz. 16:00.

"Stypendia Pomostowe" to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2017, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. i:

  • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR,
  • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
  • jest/był członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł, od października do lipca. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów dalsze lata nauki.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na stronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line. Aplikacja do składania wniosków jest aktywna od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16:00.

Szczegóły