UEKat wspiera Białoruś

W odpowiedzi na trudną sytuację na Białorusi, nasza Uczelnia dołączyła do innych polskich uniwersytetów wspierających białoruskich kandydatów na studia.


Obrazek przedstawia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego.

Studenci z Białorusi od lat są nam bliscy i stanowią, obok Ukraińców, najliczniejszą grupę studentów zagranicznych studiujących w Polsce.

Na UEKat studiuje obecnie ponad 20 studentów z tego kraju, a kolejnych 20 złożyło podania o przyjęcie w tym roku akademickim.

W ramach akcji "UEKat wspiera Białoruś", będącej wyrazem solidarności ze społeczeństwem białoruskim, dla kandydatów przygotowano:

  • 6 stypendiów Rektora (bezpłatna nauka na kierunkach studiów stacjonarnych 1 stopnia i 2 stopnia prowadzonych w j. polskim)
  • przedłużony termin rekrutacji do 10.10.2020 
  • możliwość spotkania online z naszym rosyjskojęzycznym absolwentem dla kandydatów i ich rodziców 
  • elastyczne zasady dla studentów zainteresowanych przeniesieniem się z uczelni białoruskiej na UEKat w trakcie roku akademickiego.

Komunikat o akcji został przekazany do placówek dyplomatycznych na Białorusi oraz opublikowany na stronach www i mediach społecznościowych.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji znajdują się w Zarządzeniu Rektora nr 94/20.

Kontakt z Działem Rekrutacji:

  • email: admissions@ue.katowice.pl
  • tel + 48 32 257 7016