Wizyta partnerska przedstawicieli UE Katowice w I LO Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach współpracuje z wieloma placówkami partnerskimi. Uczelnia regularnie odbywa wizyty w szkołach średnich, którym towarzyszy m.in. prezentacja oferty edukacyjnej Uczelni. 4 stycznia br. odbyło się spotkanie w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach.

Dagmara Piskorz, Dyrektor Centrum Marketingu oraz pracownicy Działu Promocji Uczelni opowiadali uczniom gliwickiego Liceum o ciekawostkach związanych z funkcjonowaniem Uczelni oraz bogatej ofercie edukacyjnej, która pozwala nie tylko studentom ale również uczniom szkół podstawowych, średnich na rozwijanie zainteresowań związanych z różnymi dziedzinami nauki. Przygotowane zostało również stoisko promocyjne Uniwersytetu.

Dodatkowo uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładów z zakresu ekonomii i finansów poprowadzonych przez dr hab. Ewę Wandę Maruszewską, prof. UE oraz mgr Macieja Tuszkiewicza z Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. 

Uczestnicy po zakończonych wystąpieniach mieli okazję do zadawania pytań związanych z Uczelnią i wysłuchanymi prelekcjami.