Zdalne zajęcia dla uczestników programu Ekonomia dla Liceum i Technikum

W poniedziałek 20 kwietnia br. wznowione zostały zajęcia w ramach autorskiego programu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach skierowanego do uczniów szkół średnich - Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT).


Obrazek przedstawia dziewczynę siedzącą przed laptopem, na którym wyświetlone jest logo Uniwersytetu Ekonomicznego. Źródło: Pexels

Pierwsze zdalne zajęcia pt. "Co to jest ekonomia behawioralna, czyli dlaczego kupujemy niepotrzebne produkty?" prowadziła dr Anna Adamus-Matuszyńska. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników programu ELiT - wzięło w nich udział 30 uczniów. 

Zajęcia zdalne odbywają się z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Google Meet

Kolejne spotkanie online odbędzie się 4 maja.

Program Ekonomia dla Liceum i Technikum realizowany jest przez Centrum Kształcenia przez Całe Życie.