Kontakt z Działem Rekrutacji

Informacji kandydatom na studia pierwszego i drugiego stopnia udziela Dział Rekrutacji

Dział rekrutacji jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

  • Budynek A, pok. 119a (parter)
  • ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
  • tel.  32257-7152, 32257-7158
  • fax: 32257-7109
  • e-mail: rekrutacja@ue.katowice.pl

Rekrutacja na studia podyplomowe

Informacje dla kandydatów z zagranicy:

Pytania dotyczące studiów podyplomowych prosimy kierować do odpowiednich wydziałów:

Wydział Biznesu, Finansów i Administracji (WBFiA)

Wydział Finansów i Ubezpieczeń (WFiU)

Wydział Ekonomii (WE)

  • Budynek A, pok. 310
  • ul. Bogucicka 3, 40-287 Katowice
  • tel. +48 32 257 73 95,
  • fax: +48 32 257 73 94
  • e-mail: zofia.kocot@ue.katowice.pl 

Wydział Informatyki i Komunikacji (WIiK)

Wydział Zarządzania (WZ)