Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) i Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to projekty ogólnopolskie, prowadzone przez naszą Uczelnię we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. 

Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT) jest programem autorskim Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego pierwsza edycja odbyła się w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Terminy spotkań dla EUD i AME to poniedziałki 12 i 26 marca, 9 i 23 kwietnia, 7 i 21 maja w godzinach 18:00-19:30 dla ELiT podane są na stronie programu. Tematy zajęć opublikujemy wkrótce.

Każdy program to 6 spotkań w formie interaktywnych wykładów i warsztatów. W trakcie zajęć dla młodzieży eksperci prowadzą także wykłady dla rodziców i opiekunów. Celem programu jest popularyzowanie wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród młodzieży.

Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu.

Udział w programach jest bezpłatny, zapisy odbywają się dwa razy w roku - na semestr zimowy oraz letni.

Więcej: