Wykład 21 stycznia o godz. 16:00


Zapraszamy słuchaczy w czwartek o godz. 16:00 do wysłuchania wykładu dr hab. Urszuli Grzegi, prof. UE z Katedry Badań Konsumpcjk UE pt. "Poziom życia ludzkości w Polsce, wybrane zagadnienia" Wykład odbędzie się z wykorzystaniem platformy Google meet, słuchacze otrzymają link do wykładu na adres mailowy.