Zajęcia dla słuchaczy UETW odwołane

Wszystkie zajęcia dla słuchaczy UETW od dnia 12 marca do odwołania zostają zawieszone.


Zarządzenie Rektora ws sytuacji epidemiologicznej.

W związku z komunikatem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina dotyczącym zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych, na mocy Zarządzenia nr 27/20 z dn. 11 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

Zawiesza się wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia organizowanych przez Uniwersytet. 

Wszystkie zajęcia w tym wykłady, lektoraty, zajęcia komputerowe i zajęcia sportowe (bilard, taniec i gimnastyka) dla słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku zostają zawieszone do odwołania. O terminie wznowienia zajęć zostaną Państwo poinformowani na stronie internetowej.