Zwiedzanie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (30.03.2022 r.)