Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku

budynek A pokój nr 112A
tel. 32 257 7021
e-mail: uetw@ue.katowice.pl