Zajęcia językowe w semestrze zimowym 2020/2021 zajecia online

W związku z zainteresowaniem i decyzją grupy słuchaczy wznawiamy zajęcia z języka włoskiego w trybie online. 

Zajęcia prowadzi mgr Edward Naporowski - spotkania online odbywają się we wtorki.

Opłata za 10 zajęć x 90 minut w semestrze zimowym wynosi 160 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na konto bankowe. Szczegóły dot. płatności znajdują się w zakładce WPŁATY.

Pozostałe zajęcia językowe w semestrze zimowym zostają zawieszone.