Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

To dobry czas, aby rozpocząć działalność Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku.

Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku w Katowicach powstał w marcu 2012. Zajęcia odbywają się w przez dwa semestry każdego roku akademickiego.

Słuchacze uczestniczą w wykładach i seminariach oraz zajęciach dodatkowych tj. zajęcia komputerowe, sportowe, taneczne i lektoratach. W każdym semestrze wygłoszonych zostaje ok. 16 wykładów o różnej tematyce, poruszane są tematy ekonomiczne, transportu zbiorowego, historia literatury, marketing, historia sztuki i podróże.Wykłady odbywają się w czwartki w godzinach popołudniowych, natomiast pozostałe zajęcia dla słuchaczy odbywają się wg planu ustalonego na każdy semestr.

Słuchacze uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych tj. koncertach, seminariach i konferencjach, biorą czynny udział w zajęciach organizowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz Filharmonii Śląskiej. Każdego roku uczestniczą w Olimpiadzie Uniwersytetów Trzeciego Wieku "Trzeci Wiek na Start" w Łazach startując w różnych dyscyplinach sportowych oraz licznych wycieczkach.