Przejdź do menu Przejdź do treści

Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku (UETW)

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

To dobry czas, aby rozpocząć działalność Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku.


Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku w Katowicach (UETW) powstał w marcu 2012. Zajęcia odbywają się w przez dwa semestry każdego roku akademickiego.

Słuchacze uczestniczą w wykładach i seminariach oraz zajęciach dodatkowych tj. zajęcia komputerowe, sportowe, taneczne i lektoratach. W każdym semestrze wygłoszonych zostaje ok. 16 wykładów o różnej tematyce, poruszane są tematy ekonomiczne, transportu zbiorowego, historia literatury, marketing, historia sztuki i podróże.Wykłady odbywają się w czwartki w godzinach popołudniowych, natomiast pozostałe zajęcia dla słuchaczy odbywają się wg planu ustalonego na każdy semestr.

Słuchacze uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych tj. koncertach, seminariach i konferencjach, biorą czynny udział w zajęciach organizowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz Filharmonii Śląskiej. Każdego roku uczestniczą w Olimpiadzie Uniwersytetów Trzeciego Wieku "Trzeci Wiek na Start" w Łazach startując w różnych dyscyplinach sportowych oraz licznych wycieczkach.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3