Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2022/2023

Opłata wpisowa na rok akademicki 2022/2023 wynosi 80 zł.

Opłata wpisowa obowiązuje wszystkich słuchaczy.  

Słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej "z góry".

Opłatę wpisową należy uiścić: gotówką w biurze UETW lub przelewem na konto bankowe UE.

W tytule przelewu należy wpisać: UETW, opłata roczna, imię i nazwisko słuchacza

 

Nr konta bankowego:

32 1050 1214 1000 0090 8139 4836
ING Bank Śląski S.A., Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach