Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2021/22

1. Opłata wpisowa na rok akademicki 2021/22 wynosi 70 zł.

Wpłata wpisowa obowiązuje wszystkich słuchaczy.  

Słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej "z góry" 

Opłatę wpisową należy uiścić do 30 października 2021 gotówką w biurze UETW lub przelewem  na konto bankowe UE.

W tytule przelewu należy wpisać: UETW, opłata roczna , imię i nazwisko słuchacza

Nr konta bankowego: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974 
ING Bank Śląski S.A., Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach