Opłaty obowiązujące w semestrze zimowym 2020/2021

1. Opłata wpisowa na semestr zimowy - online 30 zł.

Wpłata wpisowa obowiązuje wszystkich słuchaczy.  

Słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej "z góry" 

Opłatę wpisową należy uiścić od 5 października przelewem na konto bankowe UE.

W tytule przelewu należy wpisać: UETW, opłata za semestr zimowy, imię i nazwisko słuchacza

2. Lektorat z języka włoskiego w semestrze zimowym - 160 zł (10 spotkań po 90 min. online) 

Opłatę za lektorat z języka włoskiego należy uiścić do dnia 7 grudnia, przelewem nna konto bankowe UE z dopiskiem: opłata za j. włoski - semestr zimowy, imię i nazwisko słuchacza

Nr konta bankowego: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974 
ING Bank Śląski S.A., Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach