Przejdź do menu Przejdź do treści

Analityka gospodarcza

Analityka gospodarcza

1. OPIS STUDIÓW

Najcenniejszym zasobem biznesowym są informacje, a ich znaczenie ciągle rośnie. Wyzwaniem jednak pozostaje poskromienie ogromnej ilości danych, które są generowane i pozyskiwane zarówno w Internecie jak i świecie rzeczywistym, a następnie przetworzenie ich w informację użyteczną, stanowiącą podstawę do podejmowania decyzji gospodarczych. Stąd ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z szeroko pojętej dziedziny analityki i przetwarzania danych. Studia na kierunku Analityka Gospodarcza otworzą Ci drzwi do jednego z najbardziej perspektywicznych zawodów XXI wieku.

Studiując na kierunku Analityka Gospodarcza nauczysz się jak łączyć metody matematyki, statystyki i informatyki do rozwiązywania problemów ekonomii i zarządzania. W czasie studiów poznasz podstawy mikro- i makroekonomii, zarządzania, rachunkowości oraz finansów, jednocześnie specjalizując się w zakresie metod statystycznych i ekonometrycznych. Zapoznasz się również z wachlarzem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku Analityka Gospodarcza lub innych kierunkach ekonomicznych.

2. KORZYŚCI

 Absolwent kierunku Analityka Gospodarcza potrafi:

 • efektywnie pozyskiwać i przetwarzać dane,

 • przeprowadzać złożone analizy,

 • przygotowywać efektowne prezentacje wyników,

 • tworzyć zautomatyzowane raporty.

 • rozumieć i interpretować procesy zachodzące w gospodarce,

 • stawiać skuteczne prognozy.

Jest przygotowany do podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, e-biznesie,

 • bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,

 • jednostkach samorządowych, urzędach państwowych,

 • ośrodkach badania opinii publicznej i rynku.

Może pracować jako:

 • analityk danych,

 • data scientist,

 • analityk finansowy, giełdowy, d/s ryzyka,

 • specjalista d/s badań ankietowych,

 • analityk opinii i rynku,

 • samodzielny doradca i konsultant.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Szczególny akcent położony jest na praktyczną naukę samodzielnego korzystania ze specjalistycznych, nowoczesnych narzędzi informatycznych. Kadra składająca się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin przekazuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie przetwarzania danych, przeprowadzania analiz gospodarczych, pogłębionej interpretacji ich wyników oraz diagnozowania sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Student zdobywa kompetencje pozwalające samodzielnie przeprowadzać badania analityczne i symulacyjne złożonych zjawisk gospodarczych, a także prezentować ich wyniki przy użyciu zaawansowanych technik graficznych.

4. SPECJALNOŚCI

Kierunek ma charakter jednolity. Nie jest podzielony na specjalności.

5. DODATKOWE INFORMACJE

Studia na kierunku Analityka gospodarcza są objęte patronatem biznesowym Narodowego Banku Polskiego O/Katowice, TNS OBOP, Deloitte oraz Węglokoksu S.A. dzięki czemu studenci mają szansę uczestniczenia w praktykach oraz stażach w patronackich instytucjach i innych firmach o podobnym profilu działalności. Przy Katedrze Statystyki Ekonometrii i Matematyki działa również Koło Naukowe Statystyków, w ramach którego możliwe jest twórcze rozwijanie zainteresowań badawczych.

Progi punktowe

120 punktów - tyle w roku akademickim 2022/2023 wynosił próg punktowy na kierunek Analityka gospodarcza. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc   

50 osób

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
Dołącz do nas

Nasi partnerzy