Przejdź do menu Przejdź do treści

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia licencjackie na UE Katowice

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to już nie tylko tradycyjne dziennikarstwo, ale przede wszystkim inwestycja w nowe media i projektowanie wizualne. To studia dla osób ambitnych i kreatywnych, które w pracy zawodowej chcą łączyć swój potencjał z możliwościami mediów cyfrowych. U nas nauczysz się nagrywać i montować podcasty radiowe oraz spoty telewizyjne, tworzyć blogi, vlogi, pisać teksty informacyjne, publicystyczne i reklamowe, a także fotografować oraz projektować grafikę i treści do mediów społecznościowych. Kładziemy nacisk przede wszystkim na praktykę i kompetencje cenione dziś przez pracodawców. Dzięki studiom na DiKS dołączysz do grona profesjonalnych dziennikarzy, PR-owców czy specjalistów od komunikacji, którzy potrafią tworzyć nowoczesne produkty medialne i skutecznie poruszać się we współczesnym świecie ekonomii i biznesu. 

Przyszłość świata mediów ściśle wiąże się z technologiami cyfrowymi, dlatego oferujemy przedmioty związane z: 

 • dziennikarstwem cyfrowym, 
 • dziennikarstwem multimedialnym, 
 • dziennikarstwem dronowym, 
 • projektowaniem multimediów i wirtualnej rzeczywistości, 
 • projektowaniem narracji cyfrowych, 
 • kreowaniem wizerunku w internecie.

Dlaczego warto?

Wyróżniają nas interdyscyplinarność, kształtowanie kompetencji cyfrowych i podejście biznesowe. Kładziemy nacisk na praktykę, prowadząc warsztaty z pracy z kamerą i mikrofonem w studiu radiowym czy w pracowniach montażu filmowego i projektowania grafiki. Nasi wykładowcy to czynni dziennikarze, przedsiębiorcy i specjaliści ds. komunikacji, którzy rozumieją aktualne wymagania rynku. Te studia pomogą Ci odnaleźć się w wielu redakcjach i korporacjach, a nawet otworzyć własny biznes.

Kompetencje po studiach

Po studiach DiKS będziesz potrafić:

 1. Wykorzystywać techniki pracy dziennikarskiej w swojej ścieżce zawodowej, niezależnie od roli, jaką wybierzesz dla siebie w przyszłości.   
 2. Sprawnie poruszać się w sferze mediów, zarówno tych tradycyjnych, jak i mediów cyfrowych oraz społecznościowych.
 3. Tworzyć produkty medialne w dowolnym formacie, począwszy od tradycyjnych form pisemnych, skończywszy na interaktywnych dokumentach czy chatbotach.
 4. Projektować i realizować kampanie marketingowe oraz nagrywać i montować materiały filmowe z przeznaczeniem do emisji w Internecie.
 5. Łączyć kompetencje z dziedziny mediów i komunikacji z wiedzą i doświadczeniem w pracy nowoczesnymi technologiami.
 6. Skutecznie funkcjonować w świecie biznesu.

Możliwości pracy po studiach

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna przygotują Cię do pracy w roli dziennikarza w redakcji prasowej, radiowej, telewizyjnej oraz w internecie. Pozwolą pełnić funkcję rzecznika prasowego, specjalisty Public Relations, projektanta mediów cyfrowych czy menedżera serwisów społecznościowych. Pomogą Ci nawet w otwarciu własnej firmy związanej z sektorem mediów, reklamy czy szeroko pojętej komunikacji. Wielu naszych absolwentów to dziś dziennikarze TVP3 Katowice, Polsatu, TVN-u, Polskiego Radia czy Radia TOK FM. Inni pracują w korporacjach, agencjach reklamowych czy jako rzecznicy urzędów, banków i szpitali. Wśród nich są także osoby, które swoją działalność i pasję przeniosły do sieci, np. youtuberzy.

Program studiów

Nasz program wyróżnia się interdyscyplinarnym podejściem do studiowania, ukierunkowanym na praktykę. Stosujemy nowoczesne metody dydaktyczne, takie jak metody aktywizujące, asymilacji czy praktyczne z wykorzystaniem nowych technologii (np. gry symulacyjne, tworzenie wirtualnych escape roomów). Podczas toku kształcenia studenci zapoznają się z takimi gatunkami medialnymi jak: streaming, vlogi, podcasty, zdjęcia reklamowe, a nawet projektowanie wirtualnych postaci. W programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak: analityka biznesowa i dziennikarstwo śledcze, storytelling w mediach cyfrowych, pisanie tekstów reklamowych i PR.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą specjaliści, którzy w pracy ze studentami łączą teorię z praktyką. Są wśród nich czynni dziennikarze, specjaliści ds. PR i komunikacji czy przedsiębiorcy. Nasi pracownicy zaangażowani są także naukowe projekty unijne, związane m.in. z automatyzacją fact-checkingu i rozpoznawaniem fake newsów. Gościnnie na wykładach pojawiają się profesorowie zagranicznych uczelni, m.in. z Francji, Belgii czy USA. Cyklicznie zapraszamy także na warsztaty znanych dziennikarzy, youtuberów, operatorów filmowych czy fotografów. Studenci mają możliwość uczestniczenia również w zajęciach wyjazdowych - odwiedzają urzędy, telewizję i realizują swoje projekty multimedialne w trakcie zajęć terenowych.

Współpraca

Nasi studenci mają szansę odbyć praktyki i nawiązać współpracę z redakcjami śląskich mediów, takich jak TVP3 Katowice, Dziennik Zachodni czy Polskie Radio. Studiując na tym kierunku, możesz dołączyć do prac międzynarodowej grupy naukowców z projektu unijnego: Fact Checking i Calypso, którzy zajmują się tworzeniem portalu do automatycznej weryfikacji fake newsów. Dodatkowo masz także szansę zostać członkiem Koła Naukowego Dziennikarstwa Ekonomicznego i Medioznawstwa. Młodych adeptów dziennikarstwa zapraszamy do tworzenia Akademickiego Serwisu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego i pisania na łamach magazynu Nowy Gwóźdź Programu oraz do zdobywania doświadczenia w nowoczesnym Akademickim Studio Radiowym AS Radia.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Grecji, Portugalii, Francji, czy Finlandii.

Opinie

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 1. kontynuować naukę na II stopniu kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 2. wybrać jedną ze specjalności kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z naciskiem na wybrany przez Ciebie obszar zainteresowań,
 3. wybrać pokrewny kierunek

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej  500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacjirekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

5. Sprawdź wyniki

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

 

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks
 3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy
 4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.
 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK2, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek!

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Wprowadzone wyniki z matury powinny pokrywać się z wynikami uzyskanymi na świadectwie.

Dane będą również zweryfikowane z systemem KReM (Krajowym Rejestrem Matur).

W przypadku poprawiania matury lub zdawania dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wykształcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź, czy podanie uzupełnione jest prawidłowo

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

7. Skompletuj dokumenty

 

1. Podaniena studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach.
    Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania 
    wyników z aneksu do matury, również ten aneks

3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy

4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek
    prowadzony jest w języku angielskim.

6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli
    kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

 

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

8. Złóż dokumenty

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzudni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   3200 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe

110 - tyle w roku akademickim 2023/2024 wynosi próg punktowy na kierunek DiKS. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać [podobnie jak zmieniają się wyniki matur]!

Limit miejsc 

75 - studia pierwszego stopnia stacjonarne
50 - studia pierwszego stopnia niestacjonarne

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7151

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7011

Karolina Żelazek

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287Katowice
+48 32 257 7012
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3