Ekonomia menedżerska

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Ekonomia menedżerska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Studentów i zapotrzebowaniu rynku na pracowników posiadających umiejętności oraz kompetencje w zakresie podejmowania skutecznych decyzji, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy formy zatrudnienia. Specjalność pozwala zapoznać się z najważniejszymi zasadami, a także mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej.

Absolwent zdobędzie wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji menedżerskich. Będzie przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, może być także zatrudniony jako menedżer w sektorze biznesu i administracji.

Absolwent pozna praktyczne aspekty działalności przedsiębiorstwa, zasady prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie ekonomicznym, finansowym i praktycznym, zasady funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu, znaczenie i uwarunkowania lokalizacji firmy, sposoby finansowania działalności przedsiębiorstw, a także znaczenie innowacji i e-biznesu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Będzie posiadał wiedzę o niezbędnych dla menedżera kompetencjach i sposobach podejmowania decyzji, a ponadto będzie dysponował instrumentarium niezbędnym do zbudowania, realizacji i kontroli strategii przedsiębiorstwa.

Realizowane w ramach specjalności przedmioty specjalnościowe to Praktyka działalności przedsiębiorstw, Otoczenie biznesu, Finansowanie przedsiębiorstw, Kompetencje menedżera i podejmowanie decyzji, Lokalizacja firmy, Strategie przedsiębiorstw oraz Innowacje i e-biznes.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Studia na specjalności Ekonomia menedżerska pozwolą na zdobycie wiedzy koniecznej do kierowania organizacjami i podejmowania szeroko rozumianych decyzji gospodarczych. Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji menedżerskich. Kluczowymi kompetencjami i umiejętnościami nabytymi w toku studiów będą:

  • dobór odpowiedniej formy i lokalizacji działalności gospodarczej,
  • analiza otoczenia firmy w skali makro-, mezo- oraz mikroekonomicznej,
  • tworzenie i wdrażanie strategii przedsiębiorstwa,
  • pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorstwa,
  • wykorzystanie wybranych metod i selekcji informacji niezbędnych do podejmowanie trafnych decyzji w warunkach ryzyka i niepewności,
  • doskonalenie kompetencji związanych z funkcją menedżera,
  • rozpoznawanie, kreowanie i implementowanie rozwiązań innowacyjnych,
  • praca w zespole i przyjmowanie różnych ról z tym związanych.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Dzięki wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom zdobytym na specjalności Ekonomia menedżerska, Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach menedżerskich m.in. w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych różnych branż, firmach szkoleniowych, instytucjach finansowych, instytucjach otoczenia biznesu, sektorze usług publicznych, urzędach administracji publicznej, bankach, jak i organizacjach non-profit. Absolwenci będą również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Specjalność Ekonomia menedżerska jest prowadzona głównie przez pracowników Katedry Ekonomii. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych, analizy studiów przypadków i laboratoriów komputerowych.

W ramach Katedry działają dwa prężnie rozwijające się koła naukowe, KN „FOREX” – dedykowane dla tej specjalności oraz KN Ekonomia sportu.

Dedykowane dla specjalności KN „FOREX” prowadzi współpracę m.in. ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (SII), które jest największą Organizacją Inwestorską w Polsce; więcej informacji o kole na stronie www.knforex.pl

KN „Ekonomia sportu” nie tylko umożliwia rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu ekonomii sportu, ale również daje możliwość udziału w wydarzeniach z różnych dyscyplin sportu, jakie odbywają się na obszarze województwa śląskiego, współpracy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi oraz organizacjami zajmującymi się ekonomią sportu. Więcej informacji o kole na www.facebook.com/groups/376862059413425/about/