Gospodarka elektroniczna

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność Gospodarka elektroniczna ukierunkowana jest na dostarczenie kompleksowej i interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu współczesnej ekonomii, zarządzania, marketingu, komunikacji gospodarczej i społecznej oraz narzędzi informatycznych. Celem specjalności jest kształcenie menedżerów i pracowników, którzy potrafią stosować narzędzia informatyczne we współczesnej gospodarce oraz różnych organizacjach. Absolwent specjalności to nie informatyk, lecz wysokiej klasy ekonomista, który do rozwiązywania problemów makro i mikroekonomicznych potrafi skutecznie wykorzystać rozmaite rozwiązania informatyczne.

Głównym celem specjalności jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności, umożliwiających poznanie reguł współczesnej gospodarki, w której przewagę konkurencyjną i innowacyjność zdobywa się dzięki umiejętnemu zastosowaniu różnych narzędzi informatyki.

Studenci nabywają specjalistyczną wiedzę dotyczącą przede wszystkim:

 • zastosowania Internetu we współczesnej gospodarce,
 • prowadzenia handlu w Internecie,
 • reklamy i kreowania wizerunku w Internecie,
 • informatycznego wspomagania procesów biznesowych oraz administracji publicznej,
 • audytu i kontroli z wykorzystaniem oprogramowania informatycznego.

Atutem specjalności Gospodarka elektroniczna jest bliska współpraca z praktyką gospodarczą (m.in. firmami BPSC, JCommerce oraz SKG S.A.), zarówno w zakresie tworzenia treści przedmiotów, jak i warsztatów z praktykami, w których studenci specjalności chętnie uczestniczą.

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Podczas studiów słuchacze nabywają wiele umiejętności praktycznych. Potrafią stosować rozmaite systemy i narzędzia informatyczne. W ramach specjalności wiele zajęć prowadzonych jest we współpracy z firmami i urzędami administracji publicznej – warsztaty, wizyty robocze, projekty. W szczególności absolwenci nabywają umiejętności:

 • zastosowania Internetu we współczesnej gospodarce i organizacji,
 • prowadzenia handlu w Internecie,
 • marketingu internetowego oraz kreowania wizerunku w Internecie,
 • tworzenia i wykorzystania stron oraz aplikacji internetowych w działalności biznesowej,
 • informatycznego wspomagania procesów i usług biznesowych,
 • wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach,
 • metod i technik gromadzenia oraz przetwarzania informacji,
 • analiz biznesowych z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych,
 • audytu i kontroli z wykorzystaniem oprogramowania informatycznego.

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci mają dużą szansę zostać wysokiej klasy menedżerami, doradcami, analitykami oraz audytorami, którzy nie boją się świata cyfrowego. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów pozwalają im na swobodne oraz profesjonalne wykorzystanie narzędzi informatycznych do wspomagania procesów biznesowych.

Dzięki studiom na specjalności Gospodarka elektroniczna absolwenci mają szansę pracować jako:

 • jako menedżerowie, doradcy, analitycy oraz audytorzy, wykorzystujący różnorodne narzędzia informatyczne  
 • jako wysokiej klasy specjaliści i menedżerowie poszukiwani na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, marketingowych, PR, instytucjach finansowych oraz w urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także w firmach konsultingowych,
 • są również dobrze wykształceni i ukierunkowani, aby w przyszłości prowadzić własną działalność gospodarczą w Internecie.

Dla takich absolwentów rynek pracy jest i będzie długo otwarty.

4. DODATKOWE INFORMACJE

Absolwenci specjalności Gospodarka elektroniczna stają się wysokiej klasy specjalistami i menedżerami poszukiwanymi na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Specjalność wpisuje się w najnowsze trendy, założenia i programy rozwoju gospodarki w Unii Europejskiej. Program specjalności jest zgodny z programami realizowanymi na wielu uniwersytetach w Europie i na świecie.

Studenci mają możliwość pracy w małych zespołach i laboratoriach komputerowych, wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie. Specjalność daje szerokie możliwości dalszego rozwoju zawodowego i naukowego. Program specjalności jest dostosowany do oczekiwań przyszłych pracodawców i wymogów rynku pracy.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych form nauczania (prezentacje multimedialne, laboratoria komputerowe, warsztaty, studia przypadków, projekty zespołowe i indywidualne, autoprezentacje, seminaria, dyskusje z praktykami).

Studenci specjalności mogą dodatkowo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w ramach koła naukowego #HASHTAG, które działa przy Katedrze Informatyki Ekonomicznej.